اخبار

برجام سکوی پرتاب صنعت حفاری ایران

  • شرکت ملی حفاری ایران باید با ورود به عرصه بین المللی علاوه بر ارز آوری و کاهش وابستگی به حمایتهای دولتی، حاشیه امنیت خود را افزایش داد...

دیپلماسی انرژی راهبردی برای توسعه میدانهای مشترک

صنعت نفت ایران در آستانه ورور...

شرکت در نمایشگاه نفت اهواز

شرکت نوین رهپویان صنعت در نمایشکاه نفت اهواز (آذر 94) با ارائه لوله های بدون درز شرکت کرده است.

شرکت معرفی شده در لیست سازندگان معتبر شرک...

توليد گاز از فاز 17 پارس جنوبي آغاز شد

با انجام عمليات تكميلي حفاري و راه اندازي سكوي 17A ، توليد گاز اين سكو با ظرفيت توليد روزانه 10 ميليون متر مكعب از روز گذشته آغاز شد .

اولين سكوي توليد گاز فاز 19 پارس جنوبي نصب شد

با نصب اولین سازه دريايي گاز فاز 19 پارس جنوبی، زمينه برداشت 500 ميليون فوت مكعب از منابع گازي اين حوزه مخزني مشترك با قطر در آبهاي خليج فارس فراهم شد .<...