شرکت در نمایشگاه نفت اهواز

1394/9/28

شرکت نوین رهپویان صنعت در نمایشکاه نفت اهواز (آذر 94) با ارائه لوله های بدون درز شرکت کرده است.

شرکت معرفی شده در لیست سازندگان معتبر شرکت کالای نفت، شرکت گاز و شرکت نفت مناطق مرکزی قرار دارد و بزودی در لیست شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قرار خواهد گرفت.